Disclaimer

Auteursrechten

Op deze website geldt een auteursrecht van de Vrienden Summa College. Zonder schriftelijke toestemming van de Vrienden Summa College mag niets van deze website worden gekopieerd, gewijzigd, openbaar gemaakt of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Reacties en bijdragen van bezoekers op deze site worden niet vooraf gecontroleerd op inhoud. Summa College claimt het intellectuele eigendom van alle geplaatste reacties en bijdragen en behoudt zich het recht toe deze te verwijderen of elders te publiceren zonder opgaaf van redenen.

Juistheid van de aangeboden informatie

De Vrienden Summa College besteedt veel zorg aan het samenstellen en actualiseren van informatie op de website. Toch kan het gebeuren dat gepubliceerde informatie onvolledig en/of onjuist is. Fouten kunnen niet altijd worden voorkomen.

Beweringen en meningen, geuit in reacties en artikelen op de pagina’s van deze website zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de Vrienden Summa College of de redactie van intranet.

Aansprakelijkheid

De Vrienden Summa College kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. De Vrienden Summa College sluit alle aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.

De site van de Vrienden Summa College bevat verwijzingen en links naar andere sites. Deze zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de bezoeker van de site. De Vrienden Summa College is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Wijzigingen

De informatie op deze website wordt regelmatig gewijzigd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De Vrienden Summa College, 2009