Overlijdensbericht

Tot onze droefenis is ons (oud)lid Arno SandersĀ overleden.