Aanmelden

ga eerst met cursor (niet klikken) naar de blauwe menubalk Aanmelden.

dan zie je een of meerde submenu’s. (afhankelijk of je ingelogd bent)

ga dan met cursor naar de gewenste submenu en klik hierop.